Vistas de página en total

jueves, 31 de marzo de 2016

TERÀPIA CEL·LULAR AMB CÈL·LULES MARE ("STEM CELLS") - MEDICINA REGENERATIVA EN VETERINÀRIA

QUÈ ES UNA CÈL·LULA MARE (STEM CELLS)?

Es una cèl·lula indiferenciada que té dos característiques úniques: capacitat d'auto-renovació (clons) i potencialitat o capacitat de produir cèl·lules d'un o més teixits madurs i diferenciats.

Es classifiquen sota dos conceptes:

POTENCIALITAT 

- Pluripotencials: es diferencien en pràcticament tots els teixits.
- Multipotencials: es diferencien cap a llinatges cel·lulars d'alguna capa  germinativa embrionària   (Endoderm, Mesoderm i Ectoderm)
- Unipotencials: es diferencien només cap a un tipus cel·lular.

ORIGEN :

- Embrionàries i Extraembrionàries: No s'utilitzen en Medicina Veterinària.
- ADULTES: Són Multipotencials i es troben en diferents teixits i òrgans on tenen la missió de intervenir en la regeneració natural i fisiològica dels teixits. Les més interessants en Veterinària són les cèl·lules mare mesenquimals (MSC), procedents del  Mesoderm (greix, medul·la òssia, muscle, polpa dentària, líquid sinovial, os i teixits extraembrionaris). Per la seva facilitat d'extracció i alt contingut en MSC, en veterinària utilitzem les MSC del teixit adipós (greix).

UTILITAT DE LES CÈL·LULES MARE MESENQUIMALS (MSC) EN VETERINÀRIA

Com hem explicat, les MSC son cèl·lules amb gran capacitat proliferativa, plasticitat i elevat potencial de diferenciació. Tenen propietats tròfiques, immunomoduladores i antiinflamatòries que poden influenciar el destí i activitat de les cèl·lules normals. I el teixit adipós (greix) es la font més important de MSC.

Les MSC son una opció terapèutica de contrastada seguretat per a un ampli ventall de necessitats mèdiques.

Les principals raons per a la seva utilització són la seva fàcil extracció (greix), són Multipotents, tenen efectes paracrins, propietats immunomoduladores, conducta migratòria i estan exemptes de consideracions ètiques al ser cèl·lules de teixits adults autòlegs.

Les MSC tenen la capacitat de diferenciar-se en diferents tipus de cèl·lules, donant lloc a teixits com os i cartílag i tenen la capacitat de secreció de multitud de molècules bioactives que tenen una funció tant immunomoduladora com regeneradora de microambients on existeix un teixit lesionat (ronyons, intestins, pell, glàndules lacrimals, sistema nerviós, pulmons).

La capacitat de les MSC de niar en un focus de lesió o de participar en la resposta a una lesió mitjançant factors paracrins (immunomoduladors, antifibròtics i quimioatraients), tròfics i angiogènics (proliferació i diferenciació intrínseques de  les MSC) defineix el concepte de MEDICINA REGENERATIVA.

UTILITATS DE LA MEDICINA RENERATIVA

· ORTOPÈDIA : Osteoartrosi, Displàsies, patologies de tendons i lligaments.
· DERMATOLOGIA : Malaties autoimmunitàries, Dermatitis atopiques.
· NEUROLOGIA
· OFTALMOLOGIA: Queratoconjuntivitis seca (QKS), Queratitis Proliferativa Felina.
· MEDICINA INTERNA: Estomatitis Felina, Insuficiència Renal, Asma, Malaltia Inflamatòria Intestinal.

Aquí tenim en BEAUTY. Li estem aplicant a la nostra Clínica Veterinària un tractament INNOVADOR de MEDICINA REGENERATIVA amb MSC per tractar-lo d'una Insuficiència RenalCrònica (IRC) associada a un Hiperparatiroïdisme Secundari Renal (IRIS IV).
                                                                             


No hay comentarios:

Publicar un comentario