Vistas de página en total

jueves, 31 de marzo de 2016

TERÀPIA CEL·LULAR AMB CÈL·LULES MARE ("STEM CELLS") - MEDICINA REGENERATIVA EN VETERINÀRIA

QUÈ ES UNA CÈL·LULA MARE (STEM CELLS)?

Es una cèl·lula indiferenciada que té dos característiques úniques: capacitat d'auto-renovació (clons) i potencialitat o capacitat de produir cèl·lules d'un o més teixits madurs i diferenciats.

Es classifiquen sota dos conceptes:

POTENCIALITAT 

- Pluripotencials: es diferencien en pràcticament tots els teixits.
- Multipotencials: es diferencien cap a llinatges cel·lulars d'alguna capa  germinativa embrionària   (Endoderm, Mesoderm i Ectoderm)
- Unipotencials: es diferencien només cap a un tipus cel·lular.

ORIGEN :

- Embrionàries i Extraembrionàries: No s'utilitzen en Medicina Veterinària.
- ADULTES: Són Multipotencials i es troben en diferents teixits i òrgans on tenen la missió de intervenir en la regeneració natural i fisiològica dels teixits. Les més interessants en Veterinària són les cèl·lules mare mesenquimals (MSC), procedents del  Mesoderm (greix, medul·la òssia, muscle, polpa dentària, líquid sinovial, os i teixits extraembrionaris). Per la seva facilitat d'extracció i alt contingut en MSC, en veterinària utilitzem les MSC del teixit adipós (greix).

UTILITAT DE LES CÈL·LULES MARE MESENQUIMALS (MSC) EN VETERINÀRIA

Com hem explicat, les MSC son cèl·lules amb gran capacitat proliferativa, plasticitat i elevat potencial de diferenciació. Tenen propietats tròfiques, immunomoduladores i antiinflamatòries que poden influenciar el destí i activitat de les cèl·lules normals. I el teixit adipós (greix) es la font més important de MSC.

Les MSC son una opció terapèutica de contrastada seguretat per a un ampli ventall de necessitats mèdiques.

Les principals raons per a la seva utilització són la seva fàcil extracció (greix), són Multipotents, tenen efectes paracrins, propietats immunomoduladores, conducta migratòria i estan exemptes de consideracions ètiques al ser cèl·lules de teixits adults autòlegs.

Les MSC tenen la capacitat de diferenciar-se en diferents tipus de cèl·lules, donant lloc a teixits com os i cartílag i tenen la capacitat de secreció de multitud de molècules bioactives que tenen una funció tant immunomoduladora com regeneradora de microambients on existeix un teixit lesionat (ronyons, intestins, pell, glàndules lacrimals, sistema nerviós, pulmons).

La capacitat de les MSC de niar en un focus de lesió o de participar en la resposta a una lesió mitjançant factors paracrins (immunomoduladors, antifibròtics i quimioatraients), tròfics i angiogènics (proliferació i diferenciació intrínseques de  les MSC) defineix el concepte de MEDICINA REGENERATIVA.

UTILITATS DE LA MEDICINA RENERATIVA

· ORTOPÈDIA : Osteoartrosi, Displàsies, patologies de tendons i lligaments.
· DERMATOLOGIA : Malaties autoimmunitàries, Dermatitis atopiques.
· NEUROLOGIA
· OFTALMOLOGIA: Queratoconjuntivitis seca (QKS), Queratitis Proliferativa Felina.
· MEDICINA INTERNA: Estomatitis Felina, Insuficiència Renal, Asma, Malaltia Inflamatòria Intestinal.

Aquí tenim en BEAUTY. Li estem aplicant a la nostra Clínica Veterinària un tractament INNOVADOR de MEDICINA REGENERATIVA amb MSC per tractar-lo d'una Insuficiència RenalCrònica (IRC) associada a un Hiperparatiroïdisme Secundari Renal (IRIS IV).
                                                                             


viernes, 25 de marzo de 2016

NOVES ESTRATÈGIES PER EL TRACTAMENT DEL CÀNCER: PER QUÈ?

TERÀPIA ANTIANGIOGÈNICA + TERÀPIA METRONÒMICA

La TERÀPIA ANTIANGIOGÈNICA  s'ha convertit en una important modalitat terapèutica enfront diversos tipus de tumors en Medicina Veterinària. El terme ANTIANGIOGÉNIC es refereix a a un agent químic o biològic que inhibeix o redueix la formació de nous vasos sanguinis a partir de vasos preexistents (ANGIOGÈNESI). Aquesta és la intenció de la teràpia: destruir els vasos sanguinis immadurs acabats de formar en el tumor, provocant la manca de nutrients i oxigen a les cèl·lules i inhibint així el creixement del tumor. A més de tenir un interessant efecte immunomodulador, inhibeix el reclutament de cèl·lules endotelials en els capil·lars del tumor. Inhibint la proliferació dels vasos sanguinis que formen els tumors, podem parar el seu creixement, encara que no afectem les cèl·lules tumorals. 

LA IDEA ES CONVERTIR UNA MALALTIA MORTAL EN UNA MALALTIA CRÒNICA.

La TERÀPIA METRONÒMICA  és l'administració de dosis baixes però continues de fàrmacs CITOTÒXICS (fàrmacs utilitzats en la QUIMIOTERÀPIA).

Molts tumors expressen receptors tirosin-quinasa, fonamentalment relacionats amb l'angiogènesi, el que permet considerar que una estratègia antiangiogènica  junt amb una teràpia metronòmica pot resultar altament efectiva.

PER QUÈ LA TERÀPIA METRONÒMICA?

La teràpia metronòmica ofereix nombroses avantatges envers la quimioteràpia convencional com són una bona qualitat de vida i una baixa toxicitat amb efectes secundaris mínims (comparada amb la quimioteràpia convencional). Juntament amb la impossibilitat de tractaments amb Radioteràpia pel seu elevat cost i poca disponibilitat d'equips, és molt més atractiva pels clients ja que no necessita l'ingrés en clínica o hospital i són fàrmacs de cost mig / baix i de fàcil administració (oral).

                                                                       jueves, 24 de marzo de 2016

HOMEOPATIA VETERINÀRIA


HOMEOPATIA VETERINÀRIA

La MEDICINA BIORREGULADORA es un bon complement als tractaments mèdics convencionals. Serveix de teràpia adjuvant en pacients que no toleren els fàrmacs habituals (efectes secundaris indesitjables) i en malalties cròniques per disminuir al màxim els efectes dels fàrmacs de llarga durada. Les teràpies alternatives es poden utilitzar amb èxit en nombroses malalties i es poden usar amb total seguretat i sense incompatibilitats associades a l'edat o patologies concomitants. A més, tenen una dosificació molt fàcil via oral o en injeccions subcutànies.

Aquí tenim una breu GUIA PRÀCTICA de les possibilitats dels productes de la línia veterinària:

TRAUMEEL - Modulador de la inflamació, antiedematós i regeneratiu.

NUX VOMICA-HOMACCORD - Drenador / detoxificador hepàtic i eliminador de substàncies tòxiques en l'intestí.

CARDUUS COMPOSITUM - Actua com a potent antioxidant i elimina radicals lliures. En afeccions hepàtiques agudes o cròniques i pacients amb alta càrrega medicamentosa (antibioteràpia prolongada, processos artròsics - medicaments antiinflamatoris i pel dolor -, antiepilèptics).

MUCOSA COMPOSITUM - Regulador de totes les mucoses (efecte immunomodulador i regeneratiu orgànic).

ENGYSTOL - Immunomodulador curatiu i preventiu en afeccions víriques, bacterianes o parasitàries 
(Leishmània, Tos de les gosseres, Herpevirus Felí, Gingivoestomatitis Crònica Felina, Papilomes i Èpulis orals, Parvovirus, Coronavirus, Camades debilitades o en procés de vacunació, etc...)

ECHINACEA COMPOSITUM - En afeccions bacterianes, disminuint la incidència de recidives i la intensitat de la simptomatologia.

EUPHORBIUM COMPOSITUM - Afeccions respiratòries vies superiors (Rinitis, siunsitis)

BERBERIS-HOMACCORD - Processos infecciosos i irritatius del tracte urogenital i vies biliars. Estimula la detoxificació metabólica i excrecció de substàncies tòxiques que porten a terme els ronyons i les vies biliars.

OVARIUM COMPOSITUM - Estimulant de les funcions glandulars del teixit conectiu, ajuda en alteracions del Metabolisme (Diabetis, Cushing), així com eliminant les disfuncions hormonal i funcionals dels òrgans sexuals femenins.

lunes, 21 de marzo de 2016

ALLOTJAMENT CORRECTE DEL CONILLS

                  ALLOTJAMENT CORRECTE I QUALITAT DE VIDA                                                                         

Moltes de les patologies que veiem a la Clínica són, sens dubte, el resultat de les males condicions d'allotjament en que han de viure els conills i petits mamífers. Com sovint es per falta d'informació i desconeixença per part dels propietaris de les necessitats de la seva mascota, creiem adient ensenyar unes fotografies de diferents allotjaments. La primera fotografia seria l'allotjament ideal, però en les altres podem veure allotjaments en exterior i interiors que també són correctes. Gràcies al TAMBOR, a la CUCA i el CUKI per les imatges.                                                                           

viernes, 18 de marzo de 2016

OBESITAT EN GATS


Unes IMATGES valen més que MIL PARAULES...
Sempre insistim en la importància d'evitar la obesitat en les nostres mascotes, de seguir una bona dieta i procurar un exercici regular si és possible.Aquestes radiografies mostren la presència de teixit adipós (GREIX) en diferents GATS. Les marques superiors ens mostren el FETGE i les inferiors la PARET ABDOMINAL. Podem veure que en les dues últimes radiografies hi ha una gran quantitat de greix. I com es sabut, això no es gaire saludable, oi?
PROBLEMES DENTALS EN CONILLS
A la RADIOGRAFIA podem veure una malaltia dental severa amb protuberàncies del periosti del marge ventral de la mandíbula per migració de les arrels molars i premolars. Aquestes lesions són, per desgràcia, irreversibles.
A les FOTOGRAFIES podem veure la mala dentició (premolars superiors que es claven a la mucosa bucal, puntes de molars inferiors i com ha quedat la boca un cop practicada la extracció i el llimat).
És un exemple de la importància dels CONTROLS VETERINARIS ESPECIALITZATS (observació de la boca, dieta correcte, higiene...).

miércoles, 16 de marzo de 2016

PARÀSITS INTESTINALS DEL GOS I DEL GAT I EL CONTAGI A LES PERSONES: RESUM
UN CAS REAL: Hi ha relació entre aquestes dues fotografies?

UNA MICA LLARG, PERÒ CREIEM QUE MOLT INTERESSANT!!!

Una consulta sense mascota, però amb una eina molt vàlida avui: el MÒBIL.

Han trobat una “cosa blanca i petita” (1mm de diàmetre) a l'estora on juga/dorm un gatet de 3 mesos. La propietària em pregunta si “això” està relacionat amb el QUIST HIDATÍDIC que a ella li van trobar fa uns anys en el pulmó i que em mostra en la fotografia del TAC. Es pot apreciar un quist enorme i sortosament ja solidificat, i per tant, no representa cap problema patològic. Els metge li va dir que s'havia contagiat al dormir amb GATS des de petita.

Com pensem que es un cas interessant per aclarir dubtes, aquí tenim la RESPOSTA una mica documentada:

La “cosa” blanca i petita és efectivament un segment madur (gràvid) ple d'ous d'un CESTODE, paràsit que es coneix popularment com CUC PLA o TÈNIA. Els Cestodes tenen com a hostes  definitius diferents mamífers i necessiten  hostes intermedis per fer el seu cicle biològic. I es aquí on trobem un cestode que produeix la HIDATIDOSI en humans: ECHINOCOCCUS i que només transmet el GOS.

Així doncs, la RESPOSTA que li donem es que el gatet té un cestode, DIPHYLIDIUM i que s'ha contagiat al ingerir alguna PUÇA. Que pot estar tranquil•la amb la hidatidosi, però que aquest paràsit es pot  contagiar a ella i  els seus fills, encara que moltes vegades de manera asimptomàtica.

Hem posat aquest exemple per remarcar la importància tant de la desparassitació INTERNA com EXTERNA i del rol que té la nostra professió dins la societat. I que ens agradaria que aquestes consultes fossin més freqüents en el dia a dia de la clínica.

QUADRE EXPLICATIU:

Els segments madurs gràvids (cosetes blanques i petites) que es troben en els llits de les mascotes, a la zona perineal o als pèls, son tots iguals i no podem diferenciar quin tipus de paràsit es a simple vista, a no ser que l'expulsin en la seva totalitat o parcialment. Sortosament, la gran majoria de cestodes son els transmesos per puces. La dieta de pinso i l'hàbitat cada cop menys rural fan que la resta siguin molt menys freqüents.

CESTODES GOSSOS – El gos es l'hoste definitiu.

DIPHYLIDIUM –     El gos es contagia al ingerir PUCES.
                            Pot contagiar a l'home, sobretot als nens.
ECHINOCOCCUS -  El gos es contagia al ingerir VÍSCERES que              
                              contenen els quists hidatídics.
                              Malaltia zoonòtica: HIDATIDOSI.
TAENIA -   El gos es contagia al ingerir TEIXITS D'ANIMALS (remugants,
                 lagomorfs, rosegadors)

CESTODES GATS – El gat es l'hoste definitiu.

DIPHYLIDIUM –  El gat es contagia a l’ingerir PUCES.
                         Pot contagiar a l'home, sobretot als nens.
TAENIA -   El gat es contagia a l’ingerir rosegadors.