Vistas de página en total

sábado, 12 de marzo de 2011

ESTENOSI FOSSES NASALS EN UN BULLDOG FRANCÈS.

Definició de Nas (Piràmide Nasal):


Òrgan de l' olfacte dels vertebrats, de conformació molt diversa, que consta bàsicament de dues bosses —o una (ciclòstoms)— situades a la part anterior del cap i obertes a l'exterior per un nombre d'orificis que oscil·la entre els dos parells per bossa (peixos) i un orifici per bossa (els altres vertebrats).

En els ciclòstoms, l'única bossa s'obre a l'extrem del musell o a la part superior del cap. En tots els vertebrats, llevat dels ciclòstoms i dels peixos no crossopterigis, les cavitats nasals es comuniquen a través del sostre de la boca amb la faringe i formen les coanes, la qual cosa permet que, a més d'acomplir la funció olfactòria, serveixin com a vies respiratòries. A l'interior d'aquestes bosses hi ha cèl·lules olfactòries, i en els rèptils i els mamífers apareixen els carnots, a fi d'augmentar la superfície olfactòria i de condicionar l'aire. En els ocells, el nas és molt poc desenvolupat. En els mamífers és ben desenvolupat, excepte en els marins i en els primats superiors, i, com en els cocodrils, existeix un conducte nasofaringi que duu l'aire per sobre del paladar secundari fins a la faringe.

Fotografia Aclaridora:

No hay comentarios:

Publicar un comentario